Odběr novinek [Newsletter]

Obchodní podmínky

Kupující a prodávající spolu uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (produkty) nabízené prodávajícím a objednáné kupujícím v daném množství a sortimentu. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím. E-shop se zavazuje dodat produkt, který si zákazník v rámci online nákupu objednal a to s jedinou výjimkou, kterou je vyprodání zásob. Prodávající objednávku kupujícímu potvrdí a poté bude zboží odesláno na adresu uvedenou kupujícím.

Faktura za zboží slouží zároveň jako záruční list. (Fakturu zákazník obdrží zároveň s objednaným zbožím, pokud není dohodnuto jinak).

Způsob platby

Dobírka při převzetí - tuto možnost platby lze využít u všech způsobů dopravy (Možnost dobírky se ovšem vztahuje pouze na území České Republiky!)
Předem převodem na účet - zakázník provede platbu na základě údajů, které budou vygenerovány a zaslány na jím uvedenou e-mailovou adresu
Hotově při převzetí - možné pouze při osobním odběru zboží na prodejně v Havlíčkově Brodě
Na fakturu - vybraným zákazníkům umožňujeme platbu na fakturu. (Jedná se o zákazníky, kteří s mámi mají dlouhodobější obchodní historii.)

Odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do čtrnácti dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

a) Na adresu prodejce odeslat dopis (nejlépe prostřednictvím e-mailu) s příslušným textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ................... č. ................... (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši ............... Kč na účet číslo: .........................., nebo na adresu ..................." Datum a podpis.

Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. (Zákazníkovi je uhrazena celá původní částka, tedy i poštovné, nikoliv však jeho náklady spojené s odesláním zboží zpět).

KVK Technology s.r.o., Pražská 2293,  58001 Havlíčkův Brod, Česká republika

Zboží odesílané a doručené zpátky na adresu prodávajícího nesmí být použité nebo poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, příbalového letáku atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zasílejte pokud možno v originálním nebo jiném vhodném obalu, který zabrání poškození výrobku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peněžní částku (nejlépe převodem na účet kupujícího, bude-li prodávajícímu oznámen) nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při osobním předání zboží lze příslušnou finanční částku vyplatit i v hotovosti.

d) V případě, že kupující nesplní shora uvedené podmínky, nedojde k právoplatnému odstoupení od kupní smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je pak oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Prodávající má právo snížit cenu o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

Záruka

Záruční podmínky jsou určeny obecně závaznými právními předpisy. V případě reklamace zboží nás kontaktujte pro další informace. Záruční podmínky se řídí českým právním systémem.

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s ním uzavřené a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména, kontaktu a adresy dodání přepravci zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

Omezení odpovědnosti

Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy, i pokud by byl prodávající informován o možnosti způsobení těchto škod.

Závěrečná ustanovení

Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

V případě, že se v dvouleté záruční době vyskytne vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Možnost slevy z kupní ceny při reklamaci

U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může při výskytu vady také nabídnout slevu z kupní ceny.

 


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 602 647 142

Napiště na naši zákaznickou linku